Wat na bachelor in de verpleegkunde?

Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, Master in Beheer en Beleid van Gezondheidsinstellingen en Master in de Gezondheidsvoorlichting- en Bevordering.

Waarom wil ik IC verpleegkundige worden?

Spreekt hoog complexe zorg in een acute, dynamische en technische omgeving jou aan? Dan is de opleiding tot Intensive Care (IC)-verpleegkundige misschien iets voor jou. Je leert de zorg te coördineren en uit te voeren voor één of meerdere patiënten op de IC. Hierbij werk je in een team van zorgverleners.

Wat houdt volwassenenonderwijs in?

Het volwassenenonderwijs wordt ook vaak avondonderwijs genoemd. Het biedt de mogelijkheid opleiding te volgen op verschillende niveaus. De opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn modulaire opleidingen. Dat betekent dat de leerstof onderverdeeld wordt in een aantal modules, die samen een opleiding vormen.

Wat kun je doen met diploma verpleegkundige?

Met je diploma als gegradueerde Verpleegkunde kan je het beroep van verpleegkundige uitoefenen. De opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool.

Waarom op de IC werken?

Vanuit de artsen is er ook veel vertrouwen in de IC-verpleegkundigen, waardoor de verpleegkundigen tot op zekere hoogte, veel vrijheid krijgen om het werk goed te kunnen doen. Dit maakt het werken op deze afdeling ook interessant. Even later komt één van de intensivisten langs en samen bespreken zij de patiënt.

Wat is de taak van een verpleegkundige?

Een verpleegkundige houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg, zoals: Basiszorg: denk hierbij persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden en verschonen. Wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van een sonde of een katheter.

Wat kan je behalen met volwassenenonderwijs?

Er zijn 2 mogelijkheden om een diploma secundair onderwijs te behalen via het volwassenenonderwijs:

  • U volgt een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming op niveau van het ASO.
  • U volgt een diplomagerichte opleiding, in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV).

Is volwassenenonderwijs hoger onderwijs?

Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs richt zich in het bijzonder op leerlingen die na hun studies in het secundair onderwijs nog verder wensen te studeren, maar die de stap naar een professionele bachelor te groot vinden.

Wat is een bijzondere beroepstitel?

Voor een bijzondere beroepstitel is dat: het diploma, de graad of de titel van gegradueerde verpleger of verpleegster behaald voor 31 december 2007 (A1) of. een bachelor in de verpleegkunde.

Wat kan je doen met master verpleegkunde?

De master in de verpleegkunde en de vroedkunde biedt heel wat jobmogelijkheden. Je kan aan de slag in ziekenhuizen, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, ziektekostenverzekeraars, overheidsinstellingen op het gebied van de gezondheidszorg en onderzoeksinstituten.