Was Lippens gehuwd?

In oktober 1969 trad hij in het huwelijk met Patricia Matthieu de Wynendaele (1945-2003), van wie hij scheidde in 1984. Ze hadden samen een dochter (°1970) en een zoon (°1972).

Wie volgt Lippens op?

Piet De Groote voorgedragen om Leopold Lippens op te volgen als burgemeester van Knokke-Heist. Deze voormiddag is Piet De Groote officieel voorgedragen als opvolger voor Leopold Lippens door het schepencollege. De waarnemend burgemeester was topkandidaat om Lippens op te volgen.

Hoe rijk is Lippens?

Een blik op de nalatenschap van Leopold Lippens. “Mijn kinderen zijn mijn rijkdom”, antwoordde Leopold Lippens steevast als hem gevraagd werd hoe groot zijn vermogen was. Hij werd rijk geboren en kwam nooit iets tekort. Ook als burgemeester had hij niks te klagen, met een jaarloon van 87.244,49 euro.

Wie wordt burgemeester Knokke?

Piet De Groote heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Knokke-Heist. Hij is nu ook officieel de opvolger van graaf Leopold Lippens. Piet De Groote was al 14 jaar schepen van Knokke-Heist.

Hoe oud was Lippens van Knokke?

Op vrijdagmiddag 19 februari 2021 is burgemeester Graaf Leopold Lippens op 79-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een chronische ziekte. Graaf Leopold Lippens (° 20 oktober 1941 – Knokke) was bijna 42 jaar lang actief als burgervader van zijn kustgemeente. Voordien was hij overigens ook al 8 jaar lang schepen.

Hoe rijk is Knokke?

Knokke is de op vier na rijkste gemeente van Vlaanderen, Molenbeek de op een na armste. Wie op de eerste plek woont, verdient gemiddeld 2,5 keer meer dan wie op de tweede woont. En toch kampen beiden gemeenten dus met een gelijkaardig percentage wanbetalers: een op de tien vereffent er zijn facturen niet op tijd.

Hoe rijk is de familie Lippens?

Het vermogen van de familie wordt geschat op circa 700 miljoen euro, dat voor een groot deel vastzit in dure grond en villa’s aan de Belgische kust, tegen de grens met Zeeuws-Vlaanderen.

Wat doet het college van burgemeester en schepenen?

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Hoe oud was Lippens?

79 jaar (1941–2021)Leopold Lippens / Leeftijd bij overlijden

Waarom is Knokke duur?

Dat komt omdat Knokke redelijke centraal is gelegen. Vanaf de steden Amsterdam, Düsseldorf, Köln, Luxemburg en Parijs ben je binnen 300km bij de Belgische badplaats. Dat merk je direct aan de huizenprijzen die exorbitant hoog zijn.

Wat is het verschil tussen Knokke en Knokke-Heist?

De fusiegemeente Knokke-Heist bestaat uit de deelgemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle. Heist is een verstedelijkte kern aan zee. Knokke, oorspronkelijk een kilometer landinwaarts gelegen is eveneens naar en langs de kust uitgegroeid. Tussen Knokke en Heist liggen de wijken Duinbergen en Albertstrand.

Wat is de taak van een schepencollege?

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen.