Wat is het indicatieproces?

V&VN publiceerde het Begrippenkader Indicatieproces, een toelichting op het Normenkader, waarin staat beschreven aan welke eisen je moet voldoen om te mogen indiceren, en om verpleging en verzorging in de eigen omgeving te mogen organiseren.

Hoe wordt een verpleegkundige diagnose gesteld?

Een verpleegkundige diagnose wordt gesteld op basis van analyse van de uit de Verpleegkundige anamnese verkregen informatie. Het proces van analyseren (diagnostisch redeneren) maakt deel uit van het verpleegproces.

Wat is de zin van een verpleegkundige diagnose?

Een vaststelling van iemands feitelijke of mogelijke reacties op gezondheidsproblemen of levensprocessen, op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend. De positie van verpleegkundige diagnose, gericht op gezondheidsproblemen van de zorgvrager.

Hoe gebruik je de NOC?

Voor het beschrijven van resultaten wordt meestal de Nursing Outcome Classification (NOC) gebruikt. Hierin staat de zorgvrager centraal….Je doet dit als volgt:

  1. Je stelt een verpleegkundige diagnose;
  2. Je beschrijft de gewenste resultaten;
  3. Het kiest de beste oplossing (zoals thuiszorg inschakelen of het dieet aanpassen).

Hoe ziet een verpleegkundige diagnose eruit?

Verpleegkundige diagnose Wat is het werkelijke probleem? Wat is bekend uit de anamnese? Wat signaleer je als je de cliënt observeert? Wat zouden alternatieve oorzaken kunnen zijn?

Wat zijn bepalende kenmerken?

Iedere diagnose heeft diagnostische kenmerken. Dat zijn de bepalende kenmerken, de samenhangende of risicofactoren die onder het label en de definitie van de door jou gekozen verpleegkundige diagnose staat.

Waarom is een verpleegkundige diagnose belangrijk?

Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor de selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt.

Wat is de PESS?

De PES methode is een hulpinstrument om een verpleegkundige diagnose te stellen. Het wordt door verpleegkundigen gebruikt bij het opstellen van een verpleegplan. Doordat je middels de PES structuur tot het juiste probleem bent gekomen, kun je makkelijker SMART doelen formuleren om tot actie te komen.

Wat houdt NOC in?

Nursing Outcomes Classification is een classificatie van zorgresultaten. Zorgverleners kunnen hiermee de toestand van de cliënt evalueren en de voortgang volgen van patiënten/cliënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.

Wat zijn classificatiesystemen verpleegkunde?

Er bestaan diverse verpleegkundige classificatiesystemen. Elk systeem heeft zijn eigen ordeningsprincipe. In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort enkele veelgebruikte systemen: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Nanda-I/NIC/NOC en Omaha System.