Wat betekend esoterie?

Esoterie duidt traditioneel op geheime kennis over een verborgen leer die uitsluitend toegankelijk is voor ingewijden, die dan ‘geïnitieerden’ worden genoemd. Een bekend voorbeeld van zulke geheime leer is die van Helena Blavatsky.

Wat is spiritualiteit en esoterie?

Spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus dat geest of ziel betekent. Spiritueel Leven is dus waarde hechten aan je geestelijke vermogens en die gebruiken om bezielde keuzes te maken. Esoterie is kennis die uitlegt hoe het mystieke in elkaar steekt of hoe je het kunt (onder-)zoeken.

Wat is esoterische wijsheid?

Esoterie houdt zich dus bezig met verborgen aspecten van de werkelijkheid, de niet zintuiglijk waarneembare aspecten, het wezen van de dingen. Dergelijke kennis staat dan ook haaks op natuurwetenschappelijke kennis, die immers stoelt op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid.

Waar staat een bos symbool voor?

Bos en bomen als markering van herinnering, dood, verzoening en geboorte. Bomen leven langer dan mensen. Van oudsher spelen bomen daarom een rol in de menselijke herinnering.

Wat is etherische?

[zie ether] 1 zeer licht en ijl; tot het hogere, fijnere behorend, hemels, in tegenstelling tot het zware stoffelijke op aarde; ook: vergeestelijkt; 2 (nat.) vluchtig, snel verdampend.

Wat is occult Wikipedia?

De termen ‘occult’ en ‘occultisme’ waren tot vrij recent gangbaar, maar zijn in het wetenschappelijk discours vervangen door de term esoterie. De benamingen occulte wetenschappen en geheime wetenschappen worden nu vooral geassocieerd met de 19e-eeuwse revival van esoterie.

Hoe voelt spiritueel ontwaken?

Als je spiritueel aan het ontwaken bent, gaat je derde oog verder open staan. Je merkt dat je intuïtie sterker wordt en je dromen levendiger. Je voelt emoties van anderen mensen beter aan en wordt creatiever.

Wat is het verschil tussen spiritualiteit en religie?

Spiritueel is meer individueel en op ervaring gericht, meer op basis van een ‘interne bron’. Iemand die zich religieus noemt kan ook bedoelen dat hij wel in ‘Iets’ gelooft (een ‘externe bron’) en daarom af en toe een kaarsje opsteekt in een kerk.

Wat is het occultisme?

(occulte wetenschap, occulte verschijnselen). Men bedoelt hiermee verborgen, (occult = verborgen) geheimzinnige verschijnselen, die afwijken van het gewone, alledaagsche, en vooral ongewone psychische verschijnselen, die men dan wil toeschrijven aan z.g. verborgen zielekrachten.

Welke bloem staat voor reinheid?

Het madeliefje staat symbool voor onschuld, reinheid (maagdelijkheid) en trouw.

Welke bloem betekent geluk?

Hortensia, of Hydrangea, staat symbool voor dankbaarheid, gratie en schoonheid. De kleuren van de hortensia symboliseren liefde, harmonie en vrede. Dat maakt dit een mooie bloem voor een rouwboeket.

Wat is etherische olie?

Essentiële olie, ook wel etherische olie genoemd, is pure olie dat middels stoomdestillatie uit bomen en planten wordt gehaald. De bloemen, wortels, schors en zelfs de zaden van de plant kunnen hier voor worden gebruikt!