Wat is de vitale longcapaciteit?

De vitale longcapaciteit (V lc) is de hoeveelheid lucht die in één ademhaling maximaal kan worden ververst, dus het inspiratoir reservevolume + expiratoir reservevolume. V lc = V ic + V er. Als laatste houden we de totale longcapaciteit (V tc) over. Kort gezegd is dit alle lucht die in je longen voorkomen.

Wat is het volume van de longen?

De longen zijn niet bij iedereen even groot. Het volume (de inhoud) van de longen is bij kinderen kleiner dan bij volwassenen. Ook de hoeveelheid lucht die per ademhaling wordt in- en uitgeademd is verschillend. In dit practicum ga je onderzoeken hoeveel lucht je maximaal kunt in- en uitademen per ademhaling: de vitale longcapaciteit.

Wat is de meest gebruikte vitale capaciteit?

De meest gebruikte is de geforceerde vitale capaciteit (FVC, forced vital capacity). Bij deze test zit de patiënt rechtop, ademt hij volledig in en blaast hij alle lucht zonder hapering of onderbreking zo snel en krachtig mogelijk uit in de spirometer.